Algemene Voorwaarden voor De Jess Compagnie


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.dejesscompagnie.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Jess Compagnie. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


De Jess Compagnie is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 55774024.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Jess Compagnie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Jess Compagnie.


Prijzen en meer

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Jess Compagnie te mogen claimen of te veronderstellen.


De Jess Compagnie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.dejesscompagnie.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Jess Compagnie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Levering- en retourbeleid

Zowel voor verzenden als retourneren geldt standaard bij De Jess Compagnie dat de kosten voor de klant zijn (anders zouden de artikelen hoger geprijsd moeten worden). 

Bestel je meer dan twee artikelen in één bestelling dan kan er altijd in overleg gekeken worden wat redelijk is. 

Neem in dat geval altijd even op via het mailadres dejesscompagnie.amsterdam@gmail.com.


Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.dejesscompagnie.com op deze pagina.